Parametri sistema
Število pisoarjev
kos
Število izplakovanj na dan in pisoar
št. izplakovanj
Število dni uporabe na leto
dni
Splakovalna količina, klasično splakovanje
litrov
Cena m3 vode, vključno s ceno odpadne vode
EUR
Napredne nastavitve
Splakovalna količina, hibridno delovanje
litrov
Čas čiščenja za en pisoar, klasično splakovanje
min.
Čas čiščenja za en pisoar, brezvodno delovanje
min.
Potni stroški čistilnega servisa (prihod in odhod na objekt)
km
Skupen čas čiščenja (na dan)
min.
Stroški sifona brez vgradnje, brezvodno delovanje
EUR
Stroški sifona brez vgradnje, klasično splakovanje
EUR
Čas, potreben za zamenjavo sifona
min.
Urna postavka inštalaterja
EUR
Splošne informacije
Izračun temelji na obsežni oceni življenjskega cikla, ki ga je Geberit opravil v sodelovanju s podjetjem Quantis. Quantis je svetovalno podjetje, specializirano za oceno življenjskega cikla izdelkov in podjetij. Izračun zajema izbor najpomembnejših faktorjev odločitve. Stabilizacija teh parametrov olajša oceno vplivov na okolje in stroškov glede na različne scenarije delovanja. Rezultate je treba razumeti v okviru predpostavk, pojasnjenih v nadaljevanju. Poudarek je na relativni primerjavi med različnimi načini delovanja.
Ocena življenjskega cikla je metoda predvidevanja vplivov izdelkov in storitev na okolje v njihovi življenjski dobi. Upošteva vse pomembne proizvodne postopke, od pridobivanja surovin preko proizvodnje in uporabe vse do zavrženja. Iz tega izhodišča ocena življenjskega cikla omogoča utemeljeno osnovo za določanje in zmanjševanje vplivov na okolje. Pomembni principi, postopki in zahteve so določeni v mednarodnem standardu ISO 14040:2006.
Izračun omogoča pregled stroškov za tri načine delovanja:
 • Klasično splakovanje: Splakovanje pisoarja je odvisno od uporabnika. Natančno intenzivnost uporabe (število splakovanj, število dni letno, ko so pisoarji v uporabi, količina vode za splakovanje) je mogoče nastaviti.
 • Hibridno delovanje: Splakovanje je odvisno od časovne nastavitve. Naš izračun temelji na enem avtomatskem splakovanju na uro. Natančna količina vode je nastavljiva. Sestavni deli pisoarja so enaki kot pri klasičnem splakovanju. Razlika v vplivu na okolje in pri stroških torej temelji samo na porabi vode.
 • Brez splakovanja: Pisoar se ne splakuje z vodo, kar pomeni povečanje stroškov čiščenja in vzdrževanja. Te stroške je mogoče nastaviti. Brezvodni pisoar deluje brez elektronskih komponent - zato so tudi vplivi na okolje in strošek samega sistema nižji.
Vpliv na okolje in stroški glede na način delovanja so razdeljeni na naslednje kategorije.
 • Sistem: Vsi stroški materiala in energije, ki so povezani z izdelavo sestavnih delov sistema pisoarjev in ravnanjem z odpadno embalažo ter elektronsko opremo po koncu življenjske dobe.
 • Voda: Vplivi na okolje, stroški priprave in dobave vode ter strošek kanalščine. Uporabljamo povprečno sestavo pitne vode v Evropi.
 • Elektrika: Poraba električne energije v fazi uporabe sistema.
 • Čiščenje: Vpliv na okolje in stroški, povezani s čiščenjem pisoarja. Vključujejo potne stroške čistilnega servisa, proizvodnjo in uporabo čistilnih sredstev ter specifične stroške povezane s čistilnim osebjem. Uporaba prevoznega sredstva čistilnega servisa predstavlja v tej kategoriji največji vpliv na okolje.
 • Vzdrževanje: V tej kategoriji so zbrani vplivi in stroški, povezani z vzdrževanjem pisoarja. Vključujejo stroške transporta in izdelave ter ravnanja z odpadno embalažo in elektronsko opremo za nadomestne dele. Največji del stroškov predstavljajo stroški transporta.
Dodatne informacije o metodi ImpactWorld+, ki je uporabljena za izračun, so na voljo na povezavi: http://www.impactworldplus.org/en/methodology.php
 • Splošno: Rezultati predstavljajo enoletno porabo. Za pisoar predvidevamo življenjsko dobo 20 let. Na leto uporabe se torej upošteva 1/20 števila vseh pisoarjev in 1/20 povezanih stroškov izdelave in stroškov odpadne embalaže in elektronske opreme.
 • Hibridno delovanje: Predvidevamo čas delovanja 12 ur dnevno, kar predstavlja 12 splakovanj na dan in pisoar.
 • Čiščenje: Pisoarje se čisti 365 dni na leto. Pisoarji, ki uporabljajo klasično splakovanje ali hibridno delovanje, se čistijo enkrat dnevno, brezvodni pisoarji pa dvakrat dnevno. Predvidevamo plačilo čistilnega osebja 20 EUR na uro.
 • Vzdrževanje: Vzdrževanje se izvaja enkrat letno za pisoarje s klasičnim splakovanjem ali hibridnim delovanjem, za brezvodne pisoarje pa trikrat letno. Ob vsakem vzdrževanju se predvideva zamenjava sifona. Pot inštalaterja na objekt in nazaj znaša 15 km. Inštalater lahko opravi vzdrževanje na štirih pisoarjih ob enem obisku.
Sanitarna oprema
Voda za splakovanje
Električna energija
Čiščenje
Vzdrževanje
Vpliv na okolje v točkah
Klasično splakovanje
Hibridno delovanje
Delovanje brez vode
0
Stroški v EUR
Klasično splakovanje
Hibridno delovanje
Delovanje brez vode
0
$